Profile picture of ANOUK CALLEBAUT

ANOUK CALLEBAUT

Speech therapist

Make an appointment in just a few clicks

Make an appointment

Location and contact

Education and training

  • Bachelor in de logopedie en audiologie: afstudeerrichting logopedie (Arteveldehogeschool)
  • Bachelor in de logopedie en audiologie: afstudeerrichting audiologie (Arteveldehogeschool)

Specializations

Lees-, spellings- en rekenproblemen
Gehoorproblemen
Spraak- en taalontwikkelingsmoeilijkheden
Typcursussen

NIHII number

60238087801